Seminar: Gender-based violence in the context of the Istanbul Convention

7 maja odbyło się pierwsze seminarium organizowane przez Centrum Badań nad Problematyką Kobiet i Płci na WSNSiR. W spotkaniu udział wzięli przedstawicielki i przedstawiciele Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Mediolańskiego oraz innych europejskich ośrodków akademickich, w tym m.in. CEU, Uniwersytet Essex oraz Uniwersytet w Malaga. Temat seminarium: “Gender-based violence in the context of the Istanbul Convention”.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem.[youtube url=”https://youtu.be/hEzC-uo6m2Q” width=”600″ height=”400″ responsive=”yes” autoplay=”no” mute=”no”]

 

ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM

Centrum Badań nad Problematyką Kobiet i Płci zaprasza na seminarium: Gender-based violence in context of the Istanbul Convention, które odbędzie się 7 maja 2021 r., godz. 15:30 (CEST) na platformie Zoom.

Prelegentki:

Profesor Marilisa D’Amico i dr Costanza Nardocci z Wydziału Włoskiego i Ponadnarodowego Prawa Publicznego Uniwersytetu w Mediolanie

oraz

dr hab. Barbara Namysłowska-Gabrysiak i dr Małgorzata Dziewanowska z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Seminarium otwiera cykl debat pt. Kobiety i płeć we współczesnym świecie organizowanych przez Centrum Badań nad Problematyką Kobiet i Płci. Spotkania z udziałem prelegentów i prelegentek reprezentujących różne dyscypliny akademickie i dziedziny aktywności społecznej mają na celu wymianę wiedzy, doświadczeń i wyników badań w gronie osób zainteresowanych problematyką kobiet i płci.

Pierwsze seminarium poświęcone będzie tematowi przemocy ze względu na płeć porównując sytuację kobiet w Polsce i we Włoszech, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu Konwencji Stambulskiej. Przemoc ze względu na płeć to jedno z najbardziej znaczących naruszeń praw człowieka. Konwencja Stambulska (Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej) jest punktem odniesienia dla międzynarodowego prawodawstwa dotyczącego zwalczania przemocy ze względu na płeć. Podczas seminarium będziemy dyskutować o sytuacji kobiet w Polsce i we Włoszech oraz zastanawiać się nad konsekwencjami związanymi z ewentualnym wypowiedzeniem Konwencji Stambulskiej.

Program spotkania:

Wprowadzenie: Prof. Małgorzata Fuszara

Wystąpienie 1: Prof. Marilisa D’Amico, Violence against Women in the Constitutional Discourse: a Glance at Italy

Wystąpienie 2: Dr Costanza Nardocci, Violence against Women and Culture in the Context of the Istanbul Convention 

Wystąpienie 3: Dr Małgorzata Dziewanowska, Domestic violence in the context of the situation in Poland in the light of the regulation of the Istanbul Convention

Wystąpienie 4: Dr hab. Barbara Namysłowska-Gabrysiak, Rape and trafficking in women in the context of the situation in Poland in the light of the Istanbul Convention.

Dyskusja, moderacja: Dr Katarzyna Szumlewicz

UWAGA! Seminarium odbędzie się w języku angielskim. Nie zapewniamy tłumaczenia.

Aby wziąć udział w seminarium należy dokonać rejestracji.

Oto link do rejestracji na wydarzenie.

Wersja angielska zaproszenia – English version of the invitation

Uprzejmie informujemy, że planujemy nagranie seminarium i udostępnienie go na profilu Centrum na platformie Youtube. Dołączenie do spotkania na Zoomie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalenie, przetwarzanie oraz rozpowszechnianie Państwa wizerunku.

Informacje archiwalne