ZESPÓŁ CBPKiP

Zespół Centrum:

dr hab. Aneta Ostaszewska (kierowniczka Centrum) – a.ostaszewska@uw.edu.pl

dr Marta Rawłuszko (koordynatorka prac Centrum) – m.rawluszko@uw.edu.pl

dr Barbara Błońska (koordynatorka prac Centrum) – b.blonska@uw.edu.pl

Członkowie/inie afiliowani/e przy Centrum:

dr hab. Magdalena Arczewska

dr hab. Aleksandra Herman

dr Marta Kindler

dr hab. Barbara Maria Namysłowska-Gabrysiak

dr hab. Dagmara Woźniakowska-Fajst

dr Iwona Zielińska (APS / University of Lincoln)

Zespół studencki:

Marcelina Januszewska

Małanka Junko

Anna Puchała

Zuzanna Rokita

Natalia Sudoł

Paulina Wajszczak

Angelika Witkowska

Rada Programowa Centrum:

Przewodnicząca Rady Programowej – prof. dr hab. Małgorzata Fuszara (ISNS UW).

Członkini Rady Programowej – prof. dr hab. Krystyna Slany (Instytut Socjologii  Uniwersytet Jagielloński);

Członkini Rady Programowej – dr hab. Julia Kubisa (Wydział Socjologii UW);

Członkini Rady Programowej Centrum – dr Claudia Snochowska-Gonzalez (Instytut Slawistyki PAN).

 

Informacje archiwalne