Zespół Centrum Badań nad Problematyką Kobiet i Płci

Aneta Ostaszewska, dr hab.

Kierowniczka Centrum, adiunktka w Katedrze Pedagogiki Społecznej, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji. 

Habilitację uzyskała w 2019 r. w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogiki (WSE UAM w Poznaniu), doktorat w 2007 r. w dyscyplinie socjologii (ISNS UW). Laureatka wyróżnienia im. Prof. Ireny Lepalczyk, Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, za książkę „Proces kształtowania kobiecej podmiotowości. Pedagogiczne studium samorozwoju bell hooks” (PWN 2018).

Autorka ponad 40 prac z zakresu auto/biografistyki, socjologii kultury, metodologii badań jakościowych oraz women’s studies.

Organizatorka międzynarodowej konferencji „Prawa kobiet, upodmiotowienie i równość płci” (2018, Uniwersytet Warszawski).

Aktualnie kieruje projektem badawczym “Women at the universities and COVID-19 pandemic. A preliminary comparative research among Italy, Germany and Poland” (4EU+ Alliance).

ORCID

Google Scholar

Researchgate

Academia.edu

Informacje archiwalne