ZESPÓŁ CBPKiP

Zespół Centrum:

dr hab. Aneta Ostaszewska [1] (kierowniczka Centrum) – a.ostaszewska@uw.edu.pl [2]

dr Marta Rawłuszko [3] (koordynatorka prac Centrum) – m.rawluszko@uw.edu.pl [4]

dr Barbara Błońska [5] (koordynatorka prac Centrum) – b.blonska@uw.edu.pl [6]

Członkowie/inie afiliowani/e przy Centrum:

dr hab. Magdalena Arczewska [7]

dr hab. Aleksandra Herman [8]

dr Marta Kindler [9]

dr hab. Barbara Maria Namysłowska-Gabrysiak [10]

dr hab. Dagmara Woźniakowska-Fajst [11]

dr Iwona Zielińska (APS / University of Lincoln)

Zespół studencki:

Marcelina Januszewska

Małanka Junko

Anna Puchała

Zuzanna Rokita

Natalia Sudoł

Paulina Wajszczak

Angelika Witkowska

Rada Programowa Centrum:

Przewodnicząca Rady Programowej – prof. dr hab. Małgorzata Fuszara [12] (ISNS UW).

Członkini Rady Programowej – prof. dr hab. Krystyna Slany [13] (Instytut Socjologii  Uniwersytet Jagielloński);

Członkini Rady Programowej – dr hab. Julia Kubisa [14] (Wydział Socjologii UW);

Członkini Rady Programowej Centrum – dr Claudia Snochowska-Gonzalez [15] (Instytut Slawistyki PAN).